İngilizce B2 Seviyesinde Karşı Çıkma


Aşağıda bir fikre katılmama ve aynı fikirde olmama durumları için kullanılabilecek Upper Intermediate yani Orta Seviye Üstü, B2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

You might be mistaken there.
Orada yanlışın olabilir.

Are you out of your mind or something?
Aklını falan mı kaçırdın sen?

Are you pulling my leg?
Sen beni mi yiyorsun?

I can’t see any possible reason why you think that.
Böyle düşünmen için hiçbir sebep göremiyorum.

You’re just saying that to shock me, aren’t you?
Bunu sırf beni şok etmek / kızdırmak / kafa bulmak için söylüyorsun değil mi?

I’ve never heard such nonsense, I tell you that.
Ben ömrümde böyle saçmalık duymadım, öyle diyeyim sana.

That clearly / simply can’t be true.
Bu kesinlikle doğru olamaz.

That’s definitely not the case here.
Burada durum kesinlikle bu değil.

I can say that the first problem with argument is
Bu görüş ile ilgili ilk problemi şöyle açıklayabilirim…

There is no way that this is the case.
Durumun böyle olmasına imkan yok.

You can’t be serious.
Ciddi olamazsın.

You’ve got to be kidding me.
Şaka yapıyor olmalısın.