İngilizce C1 Seviyesinde Karşı Çıkma


Aşağıda bir fikre katılmama ve aynı fikirde olmama durumları için kullanılabilecek Advanced yani İleri Seviye, C1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

You are not trying to have me on, are you?
Beni işletmeye falan çalışmıyorsun değil mi?

Are you on something?
Ne içtin sen?

Do you really / genuinely believe that?
Buna gerçekten inanıyor musun?

There is no way I can go along with that.
Bunu kabul etmem imkansız.

I fail to see the logic behind your reasoning.
Düşüncenin arkasındaki mantığı göremedim.

I don’t know what world you live in, but.
Sen hangi dünyada yaşıyorsun bilemem ama…

In my opinion, that is very difficult to accept.
Benim düşünceme göre bunu kabul etmek çok zor.

I’ve never heard such complete and utter tosh from anyone before.
Daha önce kimseden bu kadar saçma bir şey hiç duymamıştım.

Please explain in what way does that make sense.
Nasıl mantıklı oluyormuş bu bir açıkla lütfen.

In your dreams!
Rüyanda görürsün!

I think there’s a huge jump in your logic.
Bence bu önyargının daniskası.

I should say that it is rather naïve to believe what you suggest here.
Bu dediğinize inanmak biraz saflık olur bence.

Just / Quite the opposite!
Tam tersi! / Tam aksine!

Really? / Seriously?
Gerçekten / Cidden / Harbiden mi?

That is a deception.
Bu bir yanılgıdır.

That’s miles away from true.
Bu gerçeklikten çok uzak.

That’s a tongue-in-cheek argument.
Bu yarım ağızlı / alaycı bir görüş, sav.

You’re joking, right?
Şaka yapıyorsun değil mi?

There’s no way on earth I can believe this.
Buna dünyada / hayatta inanmam.

Yeah, right.
He, tabi.

You think?
Diyorsun?

You’re living in a world of dreams.
Sen düşler aleminde yaşıyorsun.