İngilizce A1 Seviyesinde Tavsiye Verme


Aşağıda bir tavsiye verme ve öneride bulunma durumları için kullanılabilecek Elementary yani Başlangıç Seviyesi, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Why don’t you try this?
Bunu denesene / Bir de şöyle yapsan?

How about a drink?
Bir içkiye ne dersin?

I think you need to see a doctor.
Bence bir doktora gitmelisin.

I think you’d better call him.
Bence onu arasan iyi olur.

It might be a good idea to ask him.
Ona danışmak iyi bir fikir olabilir.

You could try doing what I do.
Benim yaptığımı deneyebilirsin.

You really / definitely / absolutely should try this one. It’s delicious.
Bunu kesinlikle denemlesin. Çok lezzetli.