İngilizce B1 Seviyesinde Karşı Çıkma


Aşağıda bir fikre katılmama ve aynı fikirde olmama durumları için kullanılabilecek Intermediate yani Orta Seviye, B1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Nonsense!
Saçma! / Saçmalık

That’s just not true. That is just not right.
Bu hiç de doğru değil.

You don’t really think that way, do you?
Gerçekten böyle düşünmüyorsun değil mi?

Ridiculous!
Saçma! Aptalca! Gülünç! Komik!

Rubbish!
Saçma! Saçmalık! Zırva!

There’s no way I can accept that.
Bunu asla kabul etmem.

I’m surprised that you would say that, Michelle.
Bunu söylediğine çok şaşırdım Michelle.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.