İngilizce A2 Seviyesinde Karşı Çıkma


Aşağıda bir fikre katılmama ve aynı fikirde olmama durumları için kullanılabilecek Pre-intermediate yani Orta Seviye Altı, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Definitely / Absolutely not.
Kesinlikle değil.

I don’t agree in anyway.
Hiçbir şekilde katılmıyorum.

I completely / totally disagree.
Hiç katılmıyorum.

That makes no sense at all.
Bu hiç mantıklı / akla yatkın değil.

That’s definitely wrong.
Bu kesinlikle yanlış

Do you really think that I’m going to let you do that?
Bunu yapmana izin vereceğimi mi sandın? / vereceğimi mi düşündün?

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.