İngilizce A1 Seviyesinde Karşı Çıkma


Aşağıda bir fikre katılmama ve aynı fikirde olmama durumları için kullanılabilecek Elementary yani Başlangıç Seviyesi, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

I absolutely don’t think so.
Kesinlikle öyle düşünmüyorum.

I completely disagree.
Hiçbir şekilde katılmıyorum.

I do not agree with you.
Sana katılmıyorum.

This is not right.
Bu doğru değil.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.