İngilizce C1 Seviyesinde Aynı Fikirde Olmama


Aşağıda bir fikre katılmama ve aynı fikirde olmama durumları için kullanılabilecek Advanced yani İleri Seviye, C1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Yes, you’re right. But aren’t you forgetting…?
Evet, haklısın. Ancak … unutmuyor musun?

Aren’t you jumping to conclusions?
Anlamadan yargı vermiş olmuyor musun?

Have you taken all factors into consideration?
Tüm etmenleri göz önüne aldın mı?

I can see how you might think that, but maybe there’s another way of looking at it.
Böyle düşünmeni anlıyorum ama belki buna başka bir açıdan da bakabiliriz.

I must state that I hold the opposing view on many of these points.
Bu noktaların çoğunda farklı görüşe sahip olduğumu belirtmeliyim.

Well, I think you might be overlooking one major point here.
Sanırım burada önemli bir noktayı göz ardı ediyor olabilirsiniz.

I was with you until you mentioned the last part.
Son kısmından bahsedene kadar size katılıyordum.

I wouldn’t have quite put it that way myself, but I can see what you mean.
Ben olsam tam olarak öyle demezdim ama ne demeye çalıştığınızı anlıyorum.

I might need some persuading here.
Bu noktada sizi ikna etmem gereken yerler olabilir.

I can see where you are coming from, but I’m not following your logic there.
Çıkış noktanızı anlıyorum ama orada sizin gibi düşünmüyorum.

That belief is based on a mere prejudice.
Bu düşünce sadece bir önyargıdan ibarettir.

I’m afraid that doesn’t tally with the information I have.
Korkarım bu durum elimdeki bilgiler ile uyuşmuyor.

What you’ve said so far sounds plausible, but
Şu ana kadar söyledikleriniz akla yatkın gibi gelse de / geliyor fakat

I’m afraid your view is somewhat old fashioned.
Maalesef bu görüşünüz biraz eski kalıyor.

Now, the obvious response to that is to develop a new model.
Bu duruma verilebilecek aşikar karşılık ise yeni bir model geliştirmek olacaktır.

I don’t think we are in complete agreement here.
Bu noktada tam olarak aynı fikirde olduğumuzu sanmıyorum.

I might have been convinced if you..
…saydınız ikna olmuş olabilirdim.

It seems like you are starting from wrong assumptions.
Yanlış varsayımları temel alıyormuşsunuz gibi görünüyor.

I’m sure your experience was very different from mine.
Eminim sizin deneyimleriniz benimkilerden çok farklı idi.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.