İngilizce B1 Seviyesinde Aynı Fikirde Olmama


Aşağıda bir fikre katılmama ve aynı fikirde olmama durumları için kullanılabilecek Intermediate yani Orta Seviye, B1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

You could well be right, however
Pek tabi haklı olabilirsin, ancak

I know this is a common belief, but I’m not completely sure it’s true.
Bunun yaygın bir görüş olduğunu biliyorum ama doğru olduğundan tam emin değilim.

It’s hard to argue with that but frankly, I don’t think that’s the case here.
Tersini iddia etmek zor ama açıkçası ben burada durumun farklı olduğunu düşünüyorum.

Yes, I heard that too, but I don’t think it is real.
Evet, onu ben de duydum ama gerçek olduğunu sanmıyorum.

I’m not an expert on this, but I know how to solve this.
Bu konuda uzman değilim ama bunu nasıl çözeceğimi biliyorum.

I have very limited experience but I think this might work.
Pek fazla tecrübem yok ama bunun işe yarayabileceğini düşünüyorum.

I agree up to a point, but don’t you think it’s better if we do it with help of an expert.
Bir noktaya kadar haklısın ama bilen birisinin yardımıyla yapsak daha iyi olmaz mı sence de?

That’s right, but have you also thought about the extra expenses that we’ll have to pay?
Doğru dedin ama fazladan ödememiz gereken giderleri de düşündün mü?

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.