İngilizce B2 Seviyesinde Aynı Fikirde Olmama


Aşağıda bir fikre katılmama ve aynı fikirde olmama durumları için kullanılabilecek Upper Intermediate yani Orta Seviye Üstü, B2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

You might think that this section is about appearance, but it is not.
Bu bölümün görünüm ile alakalı olduğunu düşünebilirsin ama değil.

I must say that you haven’t convinced me.
Beni ikna etmediğini söylemem gerek.

I’m sure you know more about this than me but to me it feels like we should choose this one.
Eminim bu konuda benden daha çok şey biliyorsundur ama bana bunu seçmeliymişiz gibi geliyor.

There’s a lot of truth in that, but you won’t be able to learn English effectively that way.
Dediğin çoğu doğru ama bu yolla İngilizceyi etkili bir şekilde öğrenemezsin.

That’s not the way I see it.
Ben bu şekilde görmüyorum / düşünmüyorum.

This a common misconception.
Bu yaygın bir yanlış anlamadır.

If that were the case, we would have seen him there.
Eğer öyle olsaydı onu orada görürdük.

It all makes sense apart from the part where…
… kısmı hariç dediğin her şey mantıklı.

I agree with your comment apart from the part where you say humans have powers.
İnsanların güçleri var dediğin yer hariç dediklerine katılıyorum.

I wish that was the case, but I’m pretty certain it’s not.
Keşke öyle olsaydı ama adım gibi eminim öyle değil.

My reply to that would be, that our soul needs food too.
Buna cevabım ruhlarımızın da besine ihtiyacı olduğu olurdu.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.