İngilizce A1 Seviyesinde Aynı Fikirde Olmama


Aşağıda bir fikre katılmama ve aynı fikirde olmama durumları için kullanılabilecek Elementary yani Başlangıç Seviyesi, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

That’s good / not bad point but
Bu iyi / fena olmayan bir nokta, fakat

I understand what you are saying / thinking / offering, but
Ne söylediğinizi / düşündüğünüzü / önerdiğinizi anlıyorum, ama

You could be right, but
Haklı olabilirsiniz, ama

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.