İngilizce C1 Seviyesinde Tavsiye Verme


Aşağıda bir tavsiye verme ve öneride bulunma durumları için kullanılabilecek Advanced yani İleri Seviye, C1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Using a different colour is worth a try.
Başka bir renk kullanmak denemeye değer.

A book I read recommends using a different colour.
Okuduğum bir kitap farklı bir renk kullanmayı tavsiye ediyordu.

A piece of advice from my personal experience that I’d like to pass on is to use a different colour.
Kişisel tecrübelerimden aktarmak istediğim tavsiye farklı bir renk kullanmak olurdu.

A wise man once said use a different colour.
Bilgenin biri bir keresinde farklı bir renk kullan demiş.

As the proverb says use a different colour, that always does the trick.
Atasözünün de dediği gibi; farklı bir renk kullan, her zaman işe yarar.

I can’t recommend using a vivid colours strongly enough.
Canlı renkler kullanmayı ne kadar tavsiye etsem azdır.

You should use more vivid colours, no doubt about it.
Daha canlı renkler kullanmalısın, bu açıkça belli oluyor.

It might be an old wives’ tale, but can try using natural colours next time.
Kocakarı inancı olabilir ama bir dahakine doğal renkler kullanmayı deneyebilirsin.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.