İngilizce B2 Seviyesinde Tavsiye Verme


Aşağıda bir tavsiye verme ve öneride bulunma durumları için kullanılabilecek Upper Intermediate yani Orta Seviye Üstü, B2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

If I were in that situation, I’d call him.
Ben o durumda olsaydım onu arardım.

Have you thought about calling him?
Onu aramayı düşündüm mü?

If it were me, I’d call him.
Ben olsaydım onu arardım.

Make sure you call him first.
Önce onu aradığından emin ol.

The sooner you call him the better.
Onu ne kadar erken ararsan o kadar iyi olur.

Whatever you do, don’t forget to call him.
Ne yaparsan yap onu aramayı unutma.

Your only option is to call him.
Tek seçeneğin onu aramak.

You have no choice but to call him.
Onu aramaktan başka çaren yok.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.