İngilizce B1 Seviyesinde Tavsiye Verme


Aşağıda bir tavsiye verme ve öneride bulunma durumları için kullanılabilecek Intermediate yani Orta Seviye, B1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Changing this value might work.
Bu değeri değiştirmek işe yarayabilir.

Changing this value would probably work.
Bu değeri değiştirmek muhtemelen işe yarayabilirdi.

Changing this value works for me.
Bu değeri değiştirmek bende işe yarıyor.

If I were in your place, I’d change that value.
Senin yerinde olsaydım şu değeri değiştirirdim.

If that happened to me I’d change that value.
Bu benim başıma gelseydi şu değeri değiştirirdim.

In that case I’d change that value.
Böyle bir durumda şu değeri değiştirirdim.

My personal recommendation would be to change that value.
Şahsi tavsiyem şu değeri değiştirmen olurdu.

You’d better change that value.
Şu değeri değiştirsen iyi olur.

In this kind of situation, I always recommend changing this value.
Bu tür durumlarda hep bu değeri değiştirmeyi tavsiye ederim.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.