İngilizce A1 Seviyesinde Kötü Durum Bildirme


Aşağıda kötü bir durumu haber verme ve olumsuzluk bildirme durumları için kullanılabilecek Elementary yani Başlangıç Seviyesi, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

I’m sorry but your cat is dead.
Üzgünüm ama kedin öldü.

I’m afraid your cat isn’t living anymore.
Korkarım kedin artık yaşamıyor.

It’s sad to say but your cat is dead.
Söylemesi üzücü ama kedin öldü.