İngilizce A2 Seviyesinde Kötü Durum Bildirme


Aşağıda kötü bir durumu haber verme ve olumsuzluk bildirme durumları için kullanılabilecek Pre-intermediate yani Orta Seviye Altı, A2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Actually your dog is dead.
Aslında senin köpeğin öldü.

I regret to inform you that your dog is dead.
Üzülerek söylemek zorundayım ki köpeğiniz öldü.

I tried to save him but your dog is dead.
Kurtarmaya çalıştım ama ne yazık ki köpeğiniz öldü.

I’m sorry to say that your dog is dead.
Söylemesi üzücü ancak köpeğiniz öldü.

You weren’t fast enough to win the race.
Yarışı kazanmak için yeterince hızlı değildin.

You were too slow to be able to get there on time.
Oraya zamanında varabilmek için çok yavaştın.

That is usually okay, but your results are nowhere near the other contestants’ results.
Genelde sorun olmaz ama senin sonuçların ile diğer yarışmacılarının sonuçları ile arasında çok fark var.

There are some problems with your cat’s health.
Kedinizin sağlığı ile ilgili bazı sorunlar var.

There have been some problems with your cat’s health.
Kedinizin bazı sağlık sorunları oldu.

Unfortunately, your cat is dead.
Maalesef / ne yazık ki kediniz öldü.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.