İngilizce A2 Seviyesinde Fikir Bildirme


Aşağıda fikir belirtme ve düşünceleri ifade etme durumları için kullanılabilecek Pre-intermediate yani Orta Seviye Altı, A2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

I agree with Jack’s opinion.
Jack’in fikrine katılıorum.

I feel that this is the right thing to do.
Bana yapılması gereken buymuş gibi geliyor.

I have no doubt that he’ll call you again.
Seni tekrar arayacağına en ufak şüphem yok.

I’m certain that he’ll call you again.
Eminim seni tekrar arayacaktır.

I strongly believe that we should trust him.
Ona güvenmemiz gerektiğine kesinlikle inanıyorum.

I’ve never really thought about this before, but you are right.
Bunu daha önce hiç düşünmemiştim ama haklısın.

Personally, I think we should go now.
Bence artık gitmeliyiz.

My personal opinion is that we cannot trust him.
Benim kişisel fikrim ona güvenemeyeceğimiz yönündedir.

To be honest I don’t think it won’t be much of problem.
Açıkçası ben bunun pek bir sorun olacağını düşünmüyorum.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.