İngilizce C1 Seviyesinde Kötü Durum Bildirme


Aşağıda kötü bir durumu haber verme ve olumsuzluk bildirme durumları için kullanılabilecek Advanced yani İleri Seviye, C1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

I’m afraid you don’t have the authority to be able to take this documents.
Korkarım bu belgeleri alabilmek için yetkiniz yok.

Are you (absolutely) sure you want to hear this?
Bunu duymak istediğinden (kesinlikle) emin misin?

As you might have guessed, we’ve lost the match
Tahmin edebileceğin üzere maçı kaybettik.

Brace yourself.
Sıkı dur. / Hazırla kendini.

Despite my best efforts, I was unable to save your files.
Çabalarıma rağmen dosyalarını kurtaramadım.

I can’t see any way out of this situation.
Bu durumdan çıkış yolunu bulamıyorum.

I wish I could help you, but there is nothing I can do about this.
Keşke sana yardım edebilseydim ama elimden bir şey gelmez.

I would like to warn you in advance that the images might contain violence.
Önceden uyarmak isterim ki fotoğrafların bazıları şiddet içerebilir.

It is my unfortunate duty to report to you that your cat is dead.
Maalesef bunu size bildirmek benim görevim ancak kediniz öldü.

This problem is out of my hands.
Bu soruna benim yapacak bir şeyim yok. / Bu beni aşar.

There’s no easy way to say this, so I’m just going to say it.,
Bunu söylemenin kolay bir yolu yok o yüzden ben de direk söyleyeceğim.

I think you might want to sit down before you hear this.
Sanırım bunu duymadan önce oturmak isteyebilirsin.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.