İngilizce A2 Seviyesinde Teklif Etme


Aşağıda teklifte bulunma ve öneri durumları için kullanılabilecek Pre-intermediate yani Orta Seviye Altı, A2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Can I offer you some help with that problem?
Bu sorunda sana yardım edebilir miyim?

I’d like to offer some help with English as a native-speaker.
Ana dili İngilizce olan birisi olarak sana yardım etmek isterim.

I’ll mow the lawn if you like.
İstersen ben çimleri biçeyim.

If you like, I can help you with English.
İstersen sana İngilizcede yardım edebilirim.

If you need anything, just call me, I’m downstairs.
Bir şeye ihtiyacın olursa seslenmen yeterli. Ben aşağı kattayım.

Shall I mow the lawn for you sir?
Çimleri biçeyim mi efendim?