İngilizce A1 Seviyesinde Teklif Etme


Aşağıda teklifte bulunma ve öneri durumları için kullanılabilecek Elementary yani Başlangıç Seviyesi, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Can I help you?
Yardım edeyim mi? / Yardım edebilir miyim?

Can I help you with that?
Sana o işte / onda yardım edeyim mi?

Do you want me to help you?
Yardım etmemi ister misin?

Do you want me to wash the dishes for you?
Senin yerine bulaşıkları yıkamamı ister misin?

Would you like me to clean the house?
Evi temizliyeyim mi / temizlememi ister misin?