İngilizce B2 Seviyesinde Fikir Bildirme


Aşağıda fikir belirtme ve düşünceleri ifade etme durumları için kullanılabilecek Upper Intermediate yani Orta Seviye Üstü, B2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

After much thought, I think this is the best option.
Düşünüp taşındım / Uzunca düşündükten sonra bence en iyi seçenek bu.

I weighed up both sides of the argument and I think this is the best option.
Artısını ve eksisini düşündükten sonra bence en iyi seçenek bu.

As I see it, this is the best option.
Ben en iyi seçenek bu diye düşünüyorum.

Correct me if I’m wrong, but I think there is no chance of success with this plan.
Yanlışsam düzeltin ama bence bu planla başarı şansızım sıfır.

From my point of view, this is the best option we have.
Benim görüşüme göre / buradan bakınca elimizdeki en iyi seçenek bu gibi geliyor.

I am not very familiar with this problem, but I think this might work just as well.
Bu sorunla ilgili pek bir fikrim yok ama bence bu da işe yarayabilir.

I have come to the conclusion that we should increase the rate.
Oranı artırmak zorunda olduğumuz sonucuna vardım.

I might change my mind later, but this seems like the only option we have at the moment.
Fikrim daha sonra değişebilir ama şu anda bu elimizdeki en iyi seçenek gibi gözüküyor.

I reckon she likes him.
Sanırım ondan hoşlanıyor.

If you ask me, we should give it a go.
Bana soracak olursan bir deneyelim derim.

I’m convinced that he is the right person for the job.
Onun bu iş için doğru kişi olduğuna kanaat getirdim.

In my humble opinion, you should ask your father about it.
Naçizane ben babana sorman gerektiğini düşünüyorum.

It seems clear to me that he is a traitor.
Bence o açıkça bir haindir.

Speaking for myself, this always works for me.
Kendi adıma konuşacak olursam bu bende her zaman işe yarar.

To the best of my knowledge, they can live up to about 400 years.
Bildiğim kadarıyla 400 yıl kadar yaşayabiliyorlarmış.

What I think is you are the dumbest person I’ve ever met.
Senin tanıdığım en aptal insan olduğunu düşünüyorum.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.