İngilizce C1 Seviyesinde Fikir Bildirme


Aşağıda fikir belirtme ve düşünceleri ifade etme durumları için kullanılabilecek Advanced yani İleri Seviye, C1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

After giving your offer some serious thought, my answer is no.
Teklifini uzun süre ciddi ciddi düşündükten sonra cevabım hayır.

As far as I’m concerned, we should trust him.
Bana kalırsa ona güvenmeliyiz.

As the old saying goes, a stitch in time saves nine
Eskilerin dediği gibi, bugünün işini yarına bırakma.

After due consideration, it is decided that you are qualified for the aforementioned position.
Gerekli değerlendirmelerden sonra(düşünülüp taşındıktan sonra) daha önce sözü edilen konum için nitelikli olduğunuz kararlaştırılmıştır.

I think it’s reasonable to say that there will be water wars.
Sanırım gelecekte su savaşlarının olacağını söylemek akla yatkın bir söylem olur.

I’ll tell you what I think, I think you are bloody brilliant.
Sana ne düşündüğümü söyleyeyim bence sen son derece zekisin.

I’ve come the conclusion that we should give him another chance.
Ona bir şans daha vermemiz gerektiği sonucuna vardım.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.