İngilizce A1 Seviyesinde Özür Dileme


Aşağıda özür dileme ve hata kabul etme durumları için kullanılabilecek Elementary yani Başlangıç Seviyesi, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

I apologize. S/he apologizes. (ayrıca apologise)
Özür dilerim. O özür diler.

Sorry.
Pardon / Özür

I’m sorry.
Üzgünüm.

I’m sorry, I’m late but there was an accident.
Üzgünüm geciktim ama kaza vardı.

I’m so sorry.
Çok üzgünüm.

I’m really sorry.
Gerçekten üzgünüm.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.