İngilizce A1 Seviyesinde Fikir Sorma


Aşağıda fikir sorma ve danışma durumları için kullanılabilecek Elementary yani Başlangıç Seviyesi, A1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Do you think it is OK
Sence iyi mi?

What’s your opinion on this dress?
Bu elbise hakkında ne düşünüyorsun?

Please tell me your opinion on this book.
Bu kitap hakkındaki görüşlerini söyler misin lütfen.

In your opinion, is it worth buying this phone?
Sana göre bu telefonu almaya değer mi?

What do you think about Turkey?
Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz?

How do you feel about presents?
Hediyeler hakkında ne düşünüyorsun?

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.