İngilizce B2 Seviyesinde İstekte Bulunma


Aşağıda birisinden bir şey istemem ve ricada bulunma durumları için kullanılabilecek Upper Intermediate yani Orta Seviye Üstü, B2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Any assistance anyone could give in this matter would be gratefully accepted.
Bu konuda mümkün olan her türlü yardım minnetle karşılanacaktır.

Are you any good at flying a space shuttle?
Uzay mekiği uçurmada iyi misin? / Uçurabilir misin?

I’m leaving it in your hands / leaving it to you / handing this over to you then.
O zaman bu işi sana bırakıyorum. / O zaman her şeyi senin eline veriyorum.

Help me to fly this space shuttle, will you?
Bu uzay mekiğini uçurmada bana yardım etsene / yardım et, olmaz mı?

I have a request for you.
Senden bir isteğim / ricam var.

I have a favour to ask you.
Senden bir iyilik isteyeceğim.

I was hoping you could help me flying this thing.
Bu şeyi uçurmada bana yardım edersin diye umuyordum / diye düşünüyordum.

I would like to officially request your assistance for the application process.
Uygulama süreci için resmi olarak yardım talebinde bulunmak istiyorum / yardımınızı talep ediyorum.

If you want to help, you could bring me that box.
Yardım etmek istiyorsan şu kutuyu getirebilirsin.