İngilizce B1 Seviyesinde İstekte Bulunma


Aşağıda birisinden bir şey istemem ve ricada bulunma durumları için kullanılabilecek Intermediate yani Orta Seviye, B1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

You help me with this and I’ll do the same for you some day.
Sen bana bu işte yardım et ben de sana bir gün aynısını yaparım / yardım ederim.

Everyone said you were the best person to ask for this kind of business.
Herkes bu tür işler için sana gelmeme söyledi. / En iyi senin anladığını söyledi.

Can you lend me a hand with this?
Bu işte bana bir el atabilir misin / bir yardımcı olabilir misin?

Tom suggested I ask for your help with this.
Bu iş için Tom senden yardım istememi önerdi.

Can I ask you to lend me your helicopter.
Senden helikopterini bana ödünç vermeni isteyebilir miyim?

Could you by any chance help me with this.
Bana bu işte bir yardımda bulunabilir misin acaba?

I heard that you are an expert on computers.
Bilgisayar uzmanı olduğunu duydum. / Bilgisayarlar anladığını duydum.

If you’re not too busy, could you open the door for me please?
İşin çok yoksa bana kapıyı açabilir misin lütfen?

If you can give me your helicopter that would be a great help.
Helikopterini bana verebilirsen çok makbule geçerdi / çok yardımı olurdu.

Would it be possible for you to lend me your helicopter?
Helikopterini ödünç vermen mümkün olur mu acaba?

Would you mind lending your helicopter?
Helikopterini ödünç verebilir misin?

You’re good at using computers aren’t you?
Bilgisayar kullanmada iyisin değil mi?