İngilizce B2 Seviyesinde Fikir Sorma


Aşağıda fikir sorma ve danışma durumları için kullanılabilecek Upper Intermediate yani Orta Seviye Üstü, B2 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

What do you reckon on this restaurant?
Bu restoran nasıl? Bu restorana ne diyorsun?

Are you in agreement with the arguments put forward by Mr. Lochead.
Bay Lochead’in öne sürdüğü görüşlere katılıyor musunuz?

Do you have any thoughts on this project?
Bu proje hakkında düşüncüleriniz var mı?

From your point of view, how important is technology in education?
Size göre eğitimde teknolojinin önemi nedir?

I know this is not your specialist subject, but
Uzmanlık alanınız olmadığını biliyorum ama…

I know you haven’t had much time to think about this, but
Bu konu üzerine düşünecek fazla vaktinin olmadığını biliyorum ama…

I’d be very interested to hear your views on this subject.
Bu konu üzerine olan görüşlerinizi duymayı çok isterim.

What are your first thoughts on the camera?
Bu kamera hakkındaki ilk değerlendirmeleriniz neler?

What would be your reaction if…?
…olsaydı tepkiniz ne olurdu?

Would it be right to say that a big part of this success is also your personal success?
Bu başarının büyük bir kısmı aynı zamanda sizin kişisel başarınızdır demek yanlış olur mu?

How far do you support the view that…?
…görüşünü ne kadar destekliyorsunuz?

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.