İngilizce B1 Seviyesinde Fikir Sorma


Aşağıda fikir sorma ve danışma durumları için kullanılabilecek Intermediate yani Orta Seviye, B1 Seviyesi düzeyinde İngilizce cümlelere ve Türkçe çevirilerine yer verilmiştir.

Do you approve / disapprove of smoking?
Sigara içmeyi tasdik, kabul ediyor / etmiyor musunuz?

What are your views on the recent political situation in Turkey?
Türkiye’deki son siyasi durum üzerine düşünceleriniz nelerdir?

I’d like to hear your thoughts on the environment and the Copenhagen Summit.
Çevre ve Kopenhag Zirvesi hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim.

What are your feelings about refugees?
Mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz?

I’m sure you’d agree that addressing this issue is of critical importance
Bu meseleye dikkat çekmenin son derece önemli olduğu hususunda hem fikir olduğumuza eminim.

Do you agree with the opinion that fiscal policy is ineffective?
Mali politikanın yetersiz olduğu görüşüne katılıyor musunuz?

Could you share your thoughts on this issue related to the current crisis in Syria?
Şu an Suriye’deki krize ilişkin bu mesele ile ilgili görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.