English Net 5 Dördüncü Ünite Games and HOBBIES Kelimeleri


2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 5. (beşinci) sınıflar 4. (dördüncü) ünite Games and Hobbies konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English Net 5 kitabı kelimeleridir.

Unit 4 Games and Hobbies

4. Ünite Oyun ve Hobiler

38. Sayfadaki Kelimeler
know bilmek
story hikâye
tick doğru işareti koymak
title başlık
Pied Piper of Hamelin Fareli Köyün Kavalcısı
The Musicians of Bremen Bremen Mızıkacıları
The Tortoise and the Hare Kaplumbağa ile Tavşan
very old çok yaşlı
I can’t work çalışamam
dance dans etmek
want gitmek
dog köpek
39. Sayfadaki Kelimeler
cat kedi
but ama
cock horoz
Bremen Almanya Bremen eyaletinin başkenti olan şehir.
true doğru
false yanlış
donkey eşek
character karakter
dramatise oyun haline getirmek, oynamak
40. Sayfadaki Kelimeler
chess satranç
puzzle yapboz
football (veya soccer) futbol (sadece Amerika’da kullanılır)
origami kâğıt katlama
checkers dama
dodgeball yakan top
ticktacktoe üçtaş oyunu (sos oyunu)
guitar gitar
42. Sayfadaki Kelimeler
taking photo fotoğraf çekme
fish balık
43. Sayfadaki Kelimeler
live yaşamak
London İngiltere’nin Başkenti; Londra
baseball beysbol
44. Sayfadaki Kelimeler
two iki
large geniş, büyük
Chinese whispers kulaktan kulağa
student öğrenci
activity card etkinlik kartı
whisper fısıldamak
ear kulak
last son
aloud sesli, yüksek sesle, dışından
least en az
error hata
win kazanmak
45. Sayfadaki Kelimeler
collecting stamps pul toplama
knitting örme işi
fishing balık tutma
camping kamp yapma
blind man’s bluff körebe
climbing mountains dağcılık
hear duymak
seven yedi
five beş
knit örmek
woods ağaçlık, koru
46. Sayfadaki Kelimeler
weekend hafta sonu
portfolio dosya, klasör
explaining açıklayan
another diğer, bir başka