2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 5. (beşinci) sınıflar 3. (üçüncü) ünite Hello! konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English Net 5 kitabı kelimeleridir.

Unit 3 Hello!

3. Ünite Merhaba!

28. Sayfadaki Kelimeler
children çocuklar
whose kimin
what’s your name (senin) adın ne
my name’s x (benim) adım x
nice to meet you tanıştığımıza memnun oldum
where are you from nerelisin
I’m from x x’liyim
would you like x x ister misin
please lütfen
like severim, hoşlanırım
language dil, lisan
Japanese Japon, Japonca
France Fransa
French Fransız, Fransızca
29. Sayfadaki Kelimeler
name isim
country ülke
nationality uyruk, milliyet
German Alman, Almanca
Germany Almanya
Chinese Çinli, Çince
China Çin
Spanish İspanyol, İspanyolca
Spain İspanya
Turkish Türk, Türkçe
British İngiliz
Great Britain Birleşik Krallık, Britanya
American Amerikalı
USA ABD
30. Sayfadaki Kelimeler
meet tanışmak
new yeni
Australia Avustralyalı
Australia Avustralya
Italian İtalyan, İtalyanca
Italy İtalya
31. Sayfadaki Kelimeler
social studies sosyal bilimler
maths matematik
science fen, bilim
physical education beden eğitimi
art sanat
music müzik
information and communication technologies bilişim ve iletişim teknolojileri
timetable ders programı, zaman çizelgesi
32. Sayfadaki Kelimeler
box kutu
basketball basketbol
violin keman
experiment deney
song şarkı
computer bilgisayar
gymnastics jimnastik
play oynamak, çalmak
sing söylemek
solve çözmek
practise pratik yapmak
favourite gözde, en sevilen, beğenilen
music instrument müzik aleti
33. Sayfadaki Kelimeler
can x xebilmek, xabilmek
can’t (cannot) ebilmek fiilinin olumsuz hali
34. Sayfadaki Kelimeler
e-friend internet arkadaşı
right doğru
35. Sayfadaki Kelimeler
circle yuvarlak içine almak
correct choice doğru seçenek
tall uzun
medium height orta boylu
slim ince, zayıf
fat şişman
have, has got sahip olmak
black siyah, kara
eye göz
short kısa
long uzun
straight düz
hair saç
famous ünlü, meşhur
person kimse, şahıs
greet selamlamak
age yaş
likes sevdikleri
dislikes sevmedikleri
36. Sayfadaki Kelimeler
man adam
trumpet trompet, boru, borazan
replace değiştirmek, yerine koymak
piccolo pikolo flüt
big büyük
bass drum büyük, (bas) davul
how nasıl
followings aşağıdakileri
family friend aile dostu
I’m fine iyiyim
showing gösteren
class schedule ders programı