English Net 5 İkinci Ünite MY TOWN Kelimeleri


2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 5. (beşinci) sınıflar 2. (ikinci) ünite My Town konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English Net 5 kitabı kelimeleridir.

Unit 2 My Town

2. Ünite Şehrim

18. Sayfadaki Kelimeler
guess tahmin etmek
buildings binalar, yapılar
playground oyun sahası, çocuk bahçesi
supermarket süpermarket
stationery kırtasiye
toy shop oyuncakçı
bank banka
restaurant restoran, lokanta
police station polis merkezi, karakol
study incelemek
map harita
bus stop otobüs durağı
sentences cümleler
opposite karşısında
behind arkasında
in front of önünde
next to yanında
between x and y x ile y arasında
pharmacy eczane
19 . Sayfadaki Kelimeler
place yer, mekân
where’s x x nerede
library kütüphane
fast food shop ayaküstü yenilen yemek satılan yer
be on the left, right (of x) (x’in )sol(un)da, sağ(ın)da olmak
X Street X Caddesi
20. Sayfadaki Kelimeler
stick yapıştırmak
area alan, bölge
near yakınında, yakında
bakery fırın
swimming pool yüzme havuzu
mosque cami
book store kitapçı, kitap dükkânı
shoes shop ayakkabıcı, ayakkabı dükkânı
clothes shop kıyafet, elbise dükkânı
theatre tiyatro
X Road X Yolu
complete tamamlamak
21. Sayfadaki Kelimeler
directions talimatlar, yol tarifi
go straight ahead dümdüz gidin
turn left sola dönün
turn right sağa dönün
cross the street karşıya geçin
use kullanmak
arrows oklar
excuse me affedersiniz
yes evet
station istasyon
king kral
main ana
thank you teşekkür ederim
you’re welcome rica ederim
city şehir
train station tren istasyonu
you are here buradasınız
post office postane
music shop müzik market
hospital hastane
museum müze
22. Sayfadaki Kelimeler
how can I get to x x’e nasıl gidebilirim
thanks teşekkürler
not at all önemli, bir şey değil
thank you very much çok teşekkür ederim
act out rol yapmak, rol yaparak sergilemek
queen kraliçe
23. Sayfadaki Kelimeler
steps adımlar
play oynamak
game oyun
write yazmak
some important bazı önemli
separate ayrı, farklı
pieces of paper kâğıt parçaları
put koymak
desk sıra
go out dışarı çıkmak
call sb in birisini içeri çağırmak
give directions talimatlar vermek
24. Sayfadaki Kelimeler
problem sorun, sıkıntı
below aşağıda, aşağıdaki
techno shop teknoloji mağazası
municipality belediye
25. Sayfadaki Kelimeler
postcard resimli posta kartı, kartpostal
Big Ben Parlamento Binası’ndaki saat kulesi (Londra, İngiltere)
Hyde Park Kraliyet Parkı (Londra, İngiltere)
Buckingham Palace Buckingham Sarayı (Londra, İngiltere)
clock tower saat kulesi
beautiful güzel
centre merkez
26. Sayfadaki Kelimeler
different farklı
satellite picture uydu fotoğrafı
Turkey Türkiye
leaflet broşür, kitapçık
important önemli
tourist attractions turistik yerler, cazibe yerleri
less than 10 words on kelimeyi geçmeyecek şekilde, -den az
for each description her bir tanım için

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.