English Net 5 Onuncu Ünite Festivals Kelimeleri


2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 5. (beşinci) sınıflar 10. (onuncu) ünite Festivals konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English Net 5 kitabı kelimeleridir.

Unit 10 Festivals

10. Ünite Bayramlar

98. Sayfadaki Kelimeler
celebrate kutlamak
Diwali Hindu Festivali
Chinese New Year Çin Yeni Yılı
Cinco de Mayo 5 Mayıs, Meksika Ordusunun Zaferi
Independence Day ABD bağımsızlık günü
firework havai fişek
dragon costume ejderha kostümü
tacos geleneksel Meksika yemeği
99. Sayfadaki Kelimeler
light (candle) yakmak, tutuşturmak (mum, ateş vs.)
100. Sayfadaki Kelimeler
Easter Paskalya Bayramı
dye boyamak
hide saklamak
egg hunting yumurta avlama
chocolate bunnies çikolatalı tavşan
101. Sayfadaki Kelimeler
look for aramak
poem şiir
chick civciv
thick kalın, yoğun
pleasant zevkli, hoş, tatlı
things şeyler
102. Sayfadaki Kelimeler
Halloween Cadılar Bayramı
carve oymak
pumpkin bal kabağı
frightening korkunç
trick or treat ya kanarsın ya bakarsın
103. Sayfadaki Kelimeler
cut out kesmek, kesip çıkarmak
shaped biçimli, şekilli
candy şeker
on the back of x x’in arkasına
mix karıştırmak
104. Sayfadaki Kelimeler
Ramadan Feast Ramazan Bayramı
Children’s Day Çocuk Bayramı (23 Nisan)
105. Sayfadaki Kelimeler
circle halka, yuvarlak
count sayma (sayı)
a hundred yüz
a hundred and one yüz bir
two hundred and twenty iki yüz yirmi
three hundred and thirty four üç yüz otuz dört
four hundred and fifty dört yüz elli
five hundred and fifty five beş yüz elli beş
six hundred and forty altı yüz kırk
nine hundred and ninety nine dokuz yüz doksan dokuz
a thousand bin
106. Sayfadaki Kelimeler
read x aloud x’i dışından okumak
traditional geleneksel
mask maske
worn (wear) giymek fiilinin geçmiş hali