English Net 5 Sekizinci Ünite FITNESS Kelimeleri


2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 5. (beşinci) sınıflar 8. (sekizinci) ünite Fitness konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English Net 5 kitabı kelimeleridir.

Unit 8 Fitness

8. Ünite Zindelik

78. Sayfadaki Kelimeler
roller-skate paten kayma
ride bicycle bisiklet sürmek
swim yüzmek
ice-skate buz pateni
ski kayak
mountain climb dağ tırmanışı
run koşmak
weight lifting ağırlık kaldırma, çalışma
80. Sayfadaki Kelimeler
free time boş zaman
bowling topu yuvarlayarak dizili olan lobutları devirerek oynanan oyun, bowling
swimming yüzme
cycling bisiklete binme
hiking kır yürüyüşü yapmak
81. Sayfadaki Kelimeler
send gönder
save now şimdi kaydet
discard kaydetmeden çık
plain text sade metin
check spelling yazımı kontrol et
82. Sayfadaki Kelimeler
exercise egzersiz
83. Sayfadaki Kelimeler
exercise egzersiz yapmak
regularly düzenli
84. Sayfadaki Kelimeler
how about x peki ya x, x’e ne dersin
hangman adam asmaca
dash çizgi
letter by letter harf harf
body vücut, beden
85. Sayfadaki Kelimeler
exercising egzersiz yapma
that sounds (that sound good) x fikir (iyi fikir)
86. Sayfadaki Kelimeler
agree with x x’e katılmak, kabul etmek, aynı fikirde olmak
physical activities fiziksel etkinlikler
work out egzersiz, spor yapmak