İngilizce : Even a worm will turn

Türkçe : Kuzu bile kurt olur

İngilizce Türkçe Atasözü