Every stick has two ends


İngilizce :Every stick has two ends

Türkçe :Her hikayenin iki yüzü vardır

İngilizce Türkçe Atasözü