Family – İngilizce Aile Örnek Cümleleri


– My mother is 45 years old.
(Annem 45 yaşında.)

– My father is 50 years old.
(Babam 50 yaşında.)

– I have two brothers.
(İki erkek kardeşim var.)

– I have a sister.
(Bir kız kardeşim var.)

– My grandfather is a stingy man.
(Dedem cimri bir adamdır.)

– My grandmother has white hair.
(Büyükannemin beyaz saçları var.)

– My uncle is a pharmacist.
(Amcam bir eczacı.)

– My aunt is a doctor.
(Teyzem bir doktor.)

– I have three cousins.
(Üç kuzenim var.)

– This is his wife.
(Bu onun karısı.)

– My cat gave birth. Now it has four babies.
(Kedim doğurdu. Şimdi dört tane bebeği var.)

– Frida has five siblings.
(Frida’nın beş kardeşi var.)

– My elder brother is single.
(Abim bekar.)

– He is Jane’s husband.
(O Jane’in kocası.)

– My uncle’s children are my cousins.
(Amcamın çocukları benim kuzenlerim.)

– My brother’s daughter is my niece.
(Erkek kardeşimin kızı benim yeğenim.)

– My sister’s son is my nephew.
(Kız kardeşimin oğlu benim yeğenim.)

– She gets along well with her sister-in-law.
(Görümcesiyle iyi anlaşıyor.)

– Her mother-in-law died last year.
(Kayınvalidesi geçen yıl öldü.)

– His father-in-law is an engineer.
(Kayınpederi bir mühendis.)

– Your wife’s or your husband’s brother is your brother-in-law.
(Karının veya kocanın erkek kardeşi senin kayınbiraderin.)

– Your wife’s sister is your sister-in-law.
(Karının kız kardeşi senin baldızın.)

– Your husband’s sister is your sister-in-law.
(Kocanın kız kardeşi senin görümcen.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.