Festivals – İngilizce Festivaller Örnek Cümleleri


– National Sovereignty and Children’s Day is celebratedon the 23rd of April every year.
(Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisanda kutlanır.)

– Victory Day is celebrated on the 30th of August.
(Zafer Bayramı 30 Ağustos’ta kutlanır.)

– Sacrifice Feast is a religious festival.
(Kurban Bayramı dini bir bayramdır.)

– Republic Day is a national festival.
(Cumhuriyet Bayramı ulusal bir bayramdır.)

– Atatürk Memorial Day is on the 10th of November.
(Atatürk’ü anma günü 10 Kasımdaıdr.)

– Cinco de Mayo is celebrated on the 5th of May.
(Cinco de Mayo 5 Mayısta kutlanır.)

– Diwali is celebrated in India.
(Diwali Hindistan’da kutlanır.)

– Hanukkah is a religious festival, it’s a Jewish festival.
(Hanukkah dini bir bayramdır, bir Yahudi bayramıdır.)

– Youth and Sports Day is celebrated on the 19th of May.
( Gençlik ve Spor Günü 19 Mayıs’ta kutlanmaktadır.)

– Ramadan Feast is a religious festival.
(Ramazan Bayramı dini bir bayramdır.)

– People eat meat on Sacrifice Feast.
(İnsanlar Kurban Bayramında et yer.)

– Children get money from their parents and grandparents on religious festivals.
(Çocuklar dini bayramlarda anne babalarından ve büyük anne ve büyük babalarından para alırlar.)

– Chinese New Year is a festival for people to be with their families.
(Çin Yeni Yılı insanların aileleri ile oldukları bir bayramdır.)

– People have dinner with their families and they mostly eat turkey on Thanksgiving.
(İnsanlar Şükran Günü’nde aileleri ile akşam yemeği yerler ve çoğunlukla hindi yerler.)

– Christmas is a festival to celebrate the birth of Christ.
(Noel, İsa’nın doğumunun kutlandığı bir bayramdır.)

– People celebrate the beginning of a new year on New Year’s Eve, 31st of December.
(İnsanlar Yeni Yıl arifesinde, 31 Aralıkta yeni bir yılın başlangıcını kutlarlar.)

– Independence Day is celebrated in the USA on the 4th of July.
(Bağımsızlık Günü ABD’de 4 Temmuzda kutlanır.)

– Festivals are mirrors of different cultures.
(Festivaller farklı kültürlerin aynasıdır.)

– Germans celebrate their country’s reunification and fall of the Berlin Wall every year on the 3rd of October. This festival is called “German Unity Day”.
(Almanlar her yıl 3 Ekim’de ülkelerinin yeniden birleşmesini ve Berlin duvarının yıkılmasını kutlarlar. Bu bayrama “Alman Birlik Günü” denir.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.