İngilizce :First come, first served

Türkçe : Sona kalan dona kalır

İngilizce Türkçe Atasözü