FOR – SINCE


FOR – SINCE   

    For ve Since zaman bildiren ifadelerdir yani zaman zarfı ekleridir.  İngilizce’de “Present Perfect Tense” zaman cümlelerinde kullanılırlar. Söz konusu eylemin hangi zamandan itibaren devam ettiğini anlatmak için kullanılır.

 

● FOR (şu kadar zamandır, şu kadar süredir…)

İngilizce’de bir eylemle ilgili süreçten bahsederken “for” kullanırız. Başlangıç zamanı verilmemekte fakat cümle eylemindeki bahsedilen zaman süreci miktarı ile belirtilir. 

Örnek (Example):

– I have studied mathematics for five days.: Beş gündür matematik çalıştım.

– I have been working for this hospital for ten years.: Ben on yıldır bu hastanede çalışmaktayım.

for many years: yıllardır, for many months: aylardır, for many hours: saatlerce

 


“For” kullanılmayan istisna durumlar:

 

“for” zaman eki nadir de olsa olumlu cümlelerde kullanılmayabilir. Bu durumda cümlenin anlam değişmez. Ancak olumsuz cümlelerde böyle bir durum yoktur. 

 

– They have been married (for) 5 years.: Onlar 5 yıldır evliler.

 

● SINCE (-den beri, -den itibaren)

    Bir eylemle ilgili sürecin başlangıç noktasından bahsederken since kullanırız.

    Cümlede belirli bir zamanı belirtiyorsak ve kesin olarak belirlenmiş bir zamanı  “belirli bir tarihten beri, eylem oluş zamanından beri” anlamları için “since” kullanılır. Bunun yanında geçmiş zaman – S. Past Tense ile ifade edilmiş cümlenin ifade ettiği zaman durumlarında da since kullanırız.

She has lived in İstanbul since 1987. (O 1987 den beri İstanbulda yaşıyor.): Zamanı kesin ifade.

– We haven’t seen him since 2001.: Biz onu 2001’den beri görmedik.

– I have been studying since this morning.:Bu sabahtan beri ders çalışmaktayım.