Would You Lilke…? I’d Like…


WOULD – WOULD YOU LIKE…? –  I’D LIKE… 

Would you like…?

    “Would” İngilizce’de bir yardımcı fiil görevi gören modal-lardandır. Kullanım alanlarını sıralarsak;

– Geçmişten bahsederken,

– Geniş zamanda gelecekten bahsederken,

– Şart cümlelerinde,

– Arzu ve isteklerden bahsederken, soru ve isteklerden nazikçe bahsederken, beklentiler, düşünceler belirtilirken, ve pişmanlıklarda da kullanılır.

 

   “Would like” ve “want”  her ikisi de aynı anlamı taşırlar. Bilmemiz gereken farkları önemlidir. Bu kelimleler “istemek, rica etmek” anlamında kullanılmakla beraber, resmi durumlarda: “would like”, samimi durumlarda ise: “want” kullanılır.

Bu iki durumu örneklerle görelim.:

    Lokantada garson bizden ne yemek isteğimizi sorarken ya da biz yemek siparişi verirken “would like” kullanmamıza rağmen ama evde annemizden isterken “want” kullanırız.

   İngilizce’de bir teklif kalıbı olarak kullanılan “would you like” bir şey teklif ederken kullanılır. “would you like to” ise karşıdakini cümlede bahsi geçeni işi yada eylemi yapmaya davet ederken kullanılır. “Do you want” soru kalıbı ile aynı anlamdadır ama daha nazik kullanım şeklidir.

Cümlede Would formülü:

özne + would + esas fiil

Positive (+) : Özne + would (‘d) + like + nesne

Negative (-) : Özne + would not (wouldn’t) + like + nesne

Question (?) : would + özne + like + nesne

 

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.