İngilizce :For want of a nail the shoe was lost; for want of a shoe the horse was lost; and for want of a horse the man was lost

Türkçe :Dimyat’a pirince giderken elindeki bulgurdan olmak

İngilizce Türkçe Atasözü