For want of a nail the shoe was lost; for want of a shoe the horse was lost; and for want of a horse the man was lost


İngilizce :For want of a nail the shoe was lost; for want of a shoe the horse was lost; and for want of a horse the man was lost

Türkçe :Dimyat’a pirince giderken elindeki bulgurdan olmak

İngilizce Türkçe Atasözü

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.