Free Time Activities – İngilizce Boş Zaman Aktiviteleri Quiz


Free Time Activities – İngilizce Boş Zaman Aktiviteleri Quiz

1. What do you like doing in your free time?

2. What does he do in his free time?

3. 

  1. “I like doing puzzles in my free time.”
Yukarıdaki cümle aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilebilir?

  1. “She likes chatting with her friends in her free time.”
Yukarıdaki cümle aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilebilir?

6.  What do they do in their free time?

  1. – 10. soruları tabloya göre cevaplayınız. 7. What does Jenny do in her free time?

  1. What does Lenny like doing in his free time?

  1. What does Ann do in her free time?

  1. Who likes doing origami? 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.