frequency adverbs soru cümleleri


frequency adverbs İngilizce sıklık zarfları soru cümleleri

 

How often : ne kadar sıklıkta

bir işin ne kadar sıklıkta yapıldığını öğrenmek için ”how often” ile sorulabilir.

 

How often do you go to Antalya ?

I go to Antalya once a year.

 

How often do you play chess ?

I often play chess.

How often does he spend money ?

He is stingy. He never spends money.