Future Perfect Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları


SHORT AND LONG ANSWERS FOR THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS

(Future Perfect Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları)

 

Future perfect yes/no sorularına Yes, I will, No, I won’t, Yes, he will, No, he won’t şeklinde verilir.

 

Will you have been working for 25 years by the end of this year?

Yes, I will. /Yes, I will have been working for 25 years by the end of this year.

No, I won’t. /No, I won’t have been working for 25 years by the end of this year.

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.