Future Perfect Continuous Tense Kullanımı


Use of the Future Perfect Continuous Tense / İngilizcede Gelecekte Bitmiş Zamanda Süreklilik

1-      Gelecekte bir eylemi ne kadar zamandır yapıyor olacağımızı Future Perfect Continuous Tense ile ifade ederiz. Kısaca bu zaman gelecekte süreç bildirir. Örneğin;

By next year, I will have been learning Turkish for 3 years. / Önümüzdeki sene üç senedir Türkçe öğreniyor olacağım.
Tomorrow, I will start work at 7 and finish at 12, so I will have been working for five hours by the time for lunch break. / Yarın işe 7’de başlayıp 12’de bitireceğim, yani öğle arası vakti geldiğinde beş saattir çalışıyor olmuş olacağım.
By the time her husband comes home at 7 o’clock, she will have been preparing dinner for two hours. / Kocası saat 7’de eve geldiğinde, o iki saattir akşam yemeği hazırlıyor olacak.
By the next stop, I will have been driving the car for five hours. / Bir dahaki molada arabayı beş saattir kullanıyor olmuş olacağım.

2-      Genellikle “continuous” yani süreklilik bildiren zamanlarda söz konusu olduğu üzere bu zamanla da kullandığımız fiillerin süreklilik bildirmeye uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Yani “study, work, travel, watch, listen, write, work” gibi süreklilik bildirebilen fiilleri kullanabilirken, “complete, arrive, finish” gibi bir anda olup biten eylemleri ifade eden fiilleri bu zamanla birlikte kullanamayız. Örnek verecek olursak;

I will have been arriving in Bern for 3 hours, by 6 o’clock.”gibi bir ifade doğru değildir. Çünkü üç saattir bir yere varıyor olunamaz. Bu cümleyi ancak şöyle doğru olarak tekrar yazabiliriz;
By 6 o’clock tomorrow, I’ll have arrived in Bern. / Yarın saat altıda Bern’e varmış olacağım.
By the time I arrive in Bern, I will have been driving for three hours. / Bern’e vardığımda üç saattir araç kullanıyor olacağım.

3-      “To Be” fiilinin “by the time” yapısı ile kullanıma dikkat etmemiz gerekmektedir.
“By the time” ile kurulan cümlede temel cümle normalde Future Perfect Tense ile kurulur
By the time our guests arrive, my brothers will have eaten their dinner. / Misafirler eve geldiğinde, kardeşlerim yemeklerini yemiş olacak.

“To Be” fiili süreç bildiren bir durumda kullanılmıyorsa, cümle Simple Future Tense yani “I will be” şeklinde olmalıdır. Örnek verecek olursak;
By the time our guests arrive, dinner will be over. / Misafirler geldiklerinde yemek bitmiş olacak.
By the time I retire from my job, I will be over sixty. / Emekli olduğumda 60 yaşın üstünde olacağım.
By the time they reach the age of 27, they will be married. / 27 yaşına geldiklerinde evlenecekler.

“To Be” fiilinin süreç bildiren bir ifade ile kullanılması durumda ise cümle Future Perfect Tense ile kurulmalıdır. Örneğin;
By the time I retire from my job, I will have been in this job for twenty five years. / Emekli olduğumda yirmi beş senedir bu işi yapıyor olmuş olacağım.
By the time they reach the age of 37, they will have been married for ten years. / 37 yaşına geldiklerinde on senedir evli olmuş olacaklar.