Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri


İngilizce Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri
Future Perfect Tense Negative Sentences

By the end of the year I will have not been working here for four years.

Yılsonunda burada dört yıldır çalışıyor olmuş olmayacağım.

 

You won’t have been playing football all day long.

Tüm gün boyunca futbol oynuyor olmayacaksın.

 

He won’t have been teaching English.

İngilizce öğretiyor olmayacak.

 

By the end of the term they won’t have been studying for a year.

Dönemin sonunda bir senedir çalışıyor olmayacaklar.