Future Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri


Will you have been studying for an hour when I come in?

Ben içeri geldiğimde bir saattir çalışıyor olacak mısın?

Will he have been trying to light a fire for an hour after 3 mins?

3 dakika sonra bir saattir ateş yakmaya çalışıyor olmayacak mı?

Will they have been living abroad for a year by next month?

Önümüzdeki ay yurt dışında bir senedir yaşıyor olmayacaklar mı?