Future Perfect Tense Olumlu Cümle Örnekleri


I will have eaten my lunch by then.

O zaman yemeği yemiş olurum.

You will have graduated by the end of this year.

Bu yılın sonunda mezun olmuş olursun.

In two months’ time, he will have finished his work on this project.

İki ay içerisinde bu projedeki işini tamamlamış olacak.

It will have been repaired by the time we came back.

Geri döndüğümüz zaman bu tamir edilmiş olacak.

By next summer, we will have built the bridge.

Gelecek yaza köprüyü inşaa etmiş olacağız.

Future Perfect Tense Olumlu Cümle Örnekleri (Future Perfect Tense Olumlu Cümle Örnekleri (Future Perfect Tense Affirmative Sentences)