Future Perfect Tense Olumsuz Cümle Örnekleri


I will not have gone to Paris yet by the end of June.

Haziranın sonunda daha ben Paris’e gitmemiş olacağım.

You won’t have paid anything.

Hiç birşey ödememiş olacaksın.

It won’t have eaten all of it.

Hepsini yememiş olacak.

They will not have signed the agreement.

Anlaşmayı imzalamamış olacaklar.

Future Perfect Tense Olumsuz Cümle Örnekleri (Gelecekte belirli bir zamandan önce yapılacak işler için kullanılan zaman)