İngilizce :Good fences make good neighbours

Türkçe : Saygı komşuluğu ayakta tutar

İngilizce Türkçe Atasözü