He who lives by the sword shall die by the sword


İngilizce : He who lives by the sword shall die by the sword

Türkçe : Ne ekersen onu biçersin

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.